КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

"Някои градят своето бъдеще, а повечето от нас само го чакат да дойде." Е. Хау