КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

Който търси приятел без недостатък, ще остане сам.