КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

Изключителната любов се среща по-често от съвършеното приятелство.