КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

Дори да си на верен път, ако просто седнеш на пътя ще те прегазят!