КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

"Който е приятел на всички, не е приятел на никого." Аристотел