КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

"Много по-мъчно е да се превърне словото в дело, отколкото делото в слово." Максим Горки