КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства." Паулу Коелю "Алхимикът"