КЪСМЕТЧЕ ЗА ДЕНЯ

"С истинската любов е като с призраците; всеки говори за тях, но малцина са ги виждали." Ларошфуко